8024
post-template-default,single,single-post,postid-8024,single-format-standard,elision-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
Title Image

Ręczne kasety sterownicze DLAP

  |   Aktualności

Kasety sterownicze DLAP

Ręczne Kasety sterownicze DLAP do sterowania suwnicami, elektrowciągami, obrabiarkami i podnośnikami.

Bezawaryjna praca, bezpieczeństwo i ergonomia obsługi maszyn są kluczowymi zagadnieniami decydującymi przy zakupie całego urządzenia bądź elementów do jego budowy. Istotnymi czynnikami są również cena i dostępność części zamiennych, które dają producentowi i właścicielowi urządzenia pewność iż w przypadku awarii, będzie można je szybko naprawić, ograniczając straty jakie powoduje przestój maszyn.

Istotnym elementem każdego urządzenia jest jego sterowanie, które również ulega częstym awariom. Wynikają one z niedbałego bądź nieprawidłowego użytkowania, złej jakości materiałów użytych do wykonania modułu sterowniczego lub niedbałego montażu.

Rozwiązaniem wyżej wymienionych problemów mogą być Ręczne Kasety Sterownicze DLAP oferowane przez firmę „POKÓJ” S. E. Kasety te służą do zdalnego sterowania suwnicami, elektrowciągami, obrabiarkami i podnośnikami. Wszystkie materiały użyte do budowy kasety mające bezpośredni kontakt z otoczeniem są odporne na działanie czynników atmosferycznych, oleje, zmiany temperatur oraz są wstrząsoodporne. Gumowe uszczelki zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i płynami na poziomie IP65, a łączniki przycisków posiadają samoczyszczące styki ze stopu srebra.

Kasety mogą być wyposażone w trzy rodzaje napędów:
Napęd gumowy – jest to podstawowy napęd posiadający czytelne oznaczenie łatwo rozpoznawalnymi, wymiennymi piktogramami.
Napęd awaryjnego stopu – jest to napęd grzybkowy blokowany przez wciśnięcie natomiast odblokowanie napędu następuje przez obrót.
Napęd z kluczykiem – jest to napęd przeznaczony do nadzorowanego uruchamiania urządzenia przez osobę posiadającą klucz.

Napęd gumowy może być wyposażony w łączniki impulsowe z zestykami 1NO, 1NC, 1NO+1NC, 2NO, 2NC. Dodatkowo łącznik z zestykami 2NO występuje w wersji progresywnej (dwupoziomowej) i służy do załączania np.: pierwszej a po mocniejszym wciśnięciu, drugiej prędkości silnika. Do oznaczania tego napędu najczęściej stosowane są piktogramy strzałek w dwóch kolorystykach ( biała strzałka na czarnym tle i czarna strzałka na białym tle) w celu łatwego odróżnienia sąsiednich przycisków. Łączniki napędów odpowiadających za przeciwne kierunki działania urządzenia posiadają blokadę mechaniczną uniemożliwiającą jednoczesne ich załączenie.

Napęd awaryjnego stopu, wymagany we wszelkiego typu maszynach i urządzeniach, posiada styki 1NC zapewniające otwarcie skuteczne, dzięki czemu mamy pewność zatrzymania maszyny w nagłych wypadkach.

Napęd z kluczykiem posiada zintegrowane bistabilne zestyki, które umożliwiają odłączenie zasilania całej maszyny.

Ważnym elementem przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu maszyn jest ergonomia pracy. W związku z tym panel sterowniczy powinien być zaprojektowany tak aby wszystkie jego funkcje były czytelne i łatwo dostępne. Dodatkową kwestią istotną w przypadku urządzeń wymagających sterowania umożliwiającego jednoczesne przemieszczanie się operatora w obrębie maszyny jest kształt panelu sterującego. Nieporęczna, kanciasta i ciężka kaseta sterująca, która przez większość czasu pracy jest trzymana w rękach, może powodować frustracje i urazy mechaniczne u operatora takiej maszyny, co w konsekwencji doprowadza do obniżenia wydajności pracy oraz braku dbałości o urządzenie.

Obudowa Ręcznych Kaset Sterowniczych DLAP została zaprojektowana tak aby wygodnie leżała w dłoni a przyciski znajdowały się pod palcami. Waga kasety została ograniczona do niezbędnego minimum (DLAP8 – waży 750g), dzięki czemu długotrwała praca nie powoduje nadmiernego zmęczenia rąk operatora.

Płytka skrajna oprócz tego, że stanowi dodatkowe usztywnienie zestawu, służy do zwiększenia izolacji skrajnej złączki. Można ja zastosować do złączek, w których, po zamontowaniu w szafce rozdzielczej, pozostaje bezpośredni dostęp do metalowych części. Dzięki jednakowemu obrysowi zewnętrznemu, w złączkach o różnych przyłączalnościach znamionowych możemy używać tej samej płytki skrajnej.
– osłonki – odpowiednio 2,5N, 4N, 6N, 10N, 16N, 35N
Umożliwiają zakrycie zacisków od góry. Jest to zabezpieczenie przed dostępem do wkrętów zacisków i zwieracza oraz dostawaniem się zanieczyszczeń, a także mogą służyć do dodatkowego opisania złączki niezależnie od oznaczników.
Elementami współpracującymi są:
– listwy montażowe TS35.
– trzymacze KU-1/35N, KU-2/35N.
Trzymacze KU zamontowane po obu stronach szeregu złączek służą do utrzymywania ich w miejscu, zapobiegając przesuwaniu i przekrzywianiu się powodowanym podłączeniem sztywnych przewodów.
– oznaczniki DK-Z5 i DK-Z6.

Cała linia złączek ZUG wraz z akcesoriami to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak B i CE.