Projekty Unijne

projekty unijne

Projekt pt. „Rozwój potencjału innowacyjnego firmy  poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R” został współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich

 

Cel projektu: zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie nowych małych złączek szynowych stosowanych w elektrotechnice z przeznaczeniem do pracy w obszarze dopuszczalnego napięcia izolacji do 400V.

 

Wartość ogółem Projektu: 591 015,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich : 216 225,00 PLN

Fundusze Europejskie - POKÓJ S.E.

Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla "Pokój" Spółdzielnia Elektrotechniczna" w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Cel projektu: Cel projektu: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

 

Wartość ogółem Projektu: 278.762,61 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich : 278.762,61 PLN