Projekty Unijne

projekty unijne

Projekt pt. „Rozwój potencjału innowacyjnego firmy  poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R” został współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich

 

Cel projektu: zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie nowych małych złączek szynowych stosowanych w elektrotechnice z przeznaczeniem do pracy w obszarze dopuszczalnego napięcia izolacji do 400V.

 

Wartość ogółem Projektu: 591 015,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich : 216 225,00 PLN