Piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL


Piętrowy odgałęźnik umożliwia podłączenie dwóch przewodów do zacisku toru głównego, dając większą swobodę przy realizacji i projektowaniu połączeń elektrycznych.

Nowe wykonania odgałęźników oznaczone zostały w następujący sposób: OBL 70/25-1W, OBL 95/35-1W. Oznaczenia określają kolejno: przyłączalność toru głównego, przyłączalność torów odgałęźnych, ilość torów głównych oraz rodzaj zacisku.  Odgałęźniki instalacyjne wykonane zostały w dwóch kompozycjach kolorystycznych: szaro-niebieskiej dla wszystkich odmian i żółto-zielonej tylko dla odmian jednosekcyjnych podstawowych.

odgałęźnik OBL 90/25-1W

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL 95/35-1W

 Właściwości

Pokrywa jest mocowana przy pomocy zatrzasków i w położeniu zmienionym o 180o nie zapina się. Jest to celowy zabieg, aby oznaczenia przyłączanych torów na pokrywce były spójne z oznaczeniami na korpusie. Tworzywa z których wykonane są pokrywki i korpusy pozwalają na używanie odgałęźników w przedziale temperatur od – 25ºC do 100ºC, z odpornością na żar do 850ºC. W korpusach OBL znajdują się kołki i otwory pozycjonujące, co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż.

Montaż przewodów

odgałęźnik OBL 95/35-1W

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL z zaciskiem w wersji W

Ważną cechą odgałęźników OBL jest konstrukcja zacisku toru głównego, umożliwiająca montaż przewodu przelotowo, bez potrzeby jego przecinania. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku. Bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną lub smarem o odczynie obojętnym.

Mocowanie

odgałęźnik OBL 95/35-1W Al

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL z zaciskiem w wersji Al

Wszystkie odgałęźniki z linii OBL można mocować na listwie TS 35 lub do podłoża. Do mocowania na listwie TS 35 służy zaczep krzywkowy obracający się między dwoma ogranicznikami obrotu, wyznaczającymi na korpusie położenia: „do montażu“ i „ po zamocowaniu“. To funkcjonalne rozwiązanie ułatwia montaż i umożliwia ocenę stanu zamocowania odgałęźnika na szynie.

Bezpieczeństwo

Każdy odgałęźnik posiada otwory do plombowania uniemożliwiające niekontrolowane zdjęcie pokrywki. Otwory są dostosowane do typowych i funkcjonujących na rynku zabezpieczeń. Podstawowe parametry elektryczne, niezbędne dla instalatora (typ, napięcie znamionowe izolacji, dopuszczalne przekroje przewodów, zgodność z określoną normą), umieszczono na pokrywie każdego OBL-a. Tam też można znaleźć oznaczenia poszczególnych torów, a w przypadku pokrywki odmian jednotorowych - gniazda na oznaczniki. Umożliwiają one indywidualne oznakowanie zgodnie z potrzebami klienta.

Nowa linia odgałęźników OBL spełnia wymagania normy PN‑EN 60947-7-1, co zostało potwierdzone uzyskanymi certyfikatami znaku bezpieczeństwa „B“. Seria ta powiększa grupę produktów POKÓJ S.E. z gwarancją bezpieczeństwa użytkowania w ramach nadzorowanych przez system zarządzania jakością procesów projektowania i produkcji.

Posted in Produkty.