Projekty Unijne

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie wdrożenia systemu klasy ERP

Z przyjemnością informujemy, że projekt pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez informatyzację relacji B2B” został zrealizowany dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

8 osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Wartość całkowita projektu : do 451 800,00 PLN

Dofinansowanie : do 253 049,90 PLN

Okres realizacji projektu : 18.01.2012 r.– 31.12.2012 r.

Opiekun projektu: Dział Ekonomiczny, tel. +48 42 25 47 905